GLA:D træning

GLA:D træning til knæ, hofte eller ryg

GLA:D knæ og hofte

GLA:D træning er et trænings og uddannelsesforløb der henvender sig til mennesker med artrose (slidgigt) i hofte og/eller knæ.

Træningen består af en individuel forundersøgelse og testning, undervisning og derefter valget mellem 6 – 8 ugers holdtræning eller selvtræning. Ca. 1 md efter endt holdtræning skal du ind til en afsluttende konsultation hvor du igen bliver testet. De fleste ortopædkirurgiske afsnit forlanger at man som minimum har forsøgt at gennemgå et GLAD forløb før eventuelt operation eller blokade.

Hvad går GLA:D knæ/hofte ud på?

Træning. Træning, træning og træning samt uddannelse. Når man har artrose (slidgigt) har man en ubalance mellem ledbruskens genopbygning og nedbrydning. Nedbrydningen sker hurtigere end genopbygningen og leddets bruskflade tærres. Leddenes brusk, sener, muskler og knogler stimuleres til genopbygning/vedligehold under belastning og den videnskab bruges aktivt under GLA:D forløbet. Du vil blive bedt om at lave specifikke styrkende øvelser for knæ, hofte og mave/ryg, som belaster dine led indenfor en tolerabel margen af smerte. Du vil altså i mange tilfælde træne selvom der er smerter, men disse smerter vil med kontinuerlig træning/belastning mildne eftersom nedbrydning og genopbygning genoprettes og du får flere krafter og større kontrol omkring dit led. Du vil, når du slutter dit træningsforløb, have øget din funktion og vil altså kunne holde til mere rent fysisk. Der er dog nogen der ikke har tilstrækkelig gavn af et GLA:D trænings-forløb og disse mennesker skal igen vurderes af egen læge.

Hvor og hvornår foregår det?

Der er løbende optag på GLA:D holdet. Der er derfor ingen ventetid på din opstart og jo før du kommer igang desto bedre. Træningen foregår i holdtræningslokalet i Strib svømmehal hver tirsdag og torsdag. Kom med på holddet så dit knæ eller din hofte igen kan blive glad.

Hvad koster det?

Hvis du vælger et GLA:D forløb hos Strib fysioterapi kan vi gøre det for 1850,- Er du medlem af sygeforsikringen “danmark” får du Ca. halvdelen refunderet. Har du en sundhedsforsikring skal du undersøge om du kan bruge den. Forløbet er ca. 400,- billigere end klinikker der arbejder indenfor ydernummersystemet.

Dvs. Ca. 925,- for GLA:D træning og undervisning.

GLA:D Ryg

GLA:D Ryg er et trænings og uddannelsesforløb der henvender sig til mennesker med langvarige eller tilbagevendende ryggener.

Træningen består af en individuel forundersøgelse og testning, undervisning og derefter valget mellem 6 – 8 ugers holdtræning. Ca. 1 md efter endt holdtræning skal du ind til en afsluttende konsultation hvor du igen bliver testet. GLA:D ryg er et godt tilbud til dig der har haft længerevarende eller tilbagevendende ryggener.

Hvad går GLA:D Ryg ud på?

Træning. Træning, træning og uddannelse. Har man haft langvarige eller tilbagevendende ryggener kan genvinding af en “normal” brug af ryggen afhjælpe smerter og øge funktion. Information om smertefysiologi og psykologi er også en særlig vigtig del af forløbet. Du gennemgår 6-8 ugers holdtræning og patientuddannelse. Du vil blive start og slut testet og vil have nye redskaber til at klare dine ryggener med, så din ryg igen kan blive glad.

Hvor og hvornår foregår det?

Der er løbende optag på GLA:D holdene. Der er derfor ingen ventetid på din opstart og jo før du kommer igang desto bedre. Træningen foregår i holdtræningslokalet i Strib svømmehal hver tirsdag og torsdag.

Hvad koster det?

Hvis du vælger et GLA:D forløb hos Strib fysioterapi kan vi gøre det for 1850,- Er du medlem af sygeforsikringen “danmark” får du Ca. halvdelen refunderet. Har du en sundhedsforsikring skal du undersøge om du kan bruge den.

Dvs. Ca. 925,- for GLA:D træning og undervisning.

Hør om lægernes oplevelse af GLA:D

Hør om deltagers oplevelse af GLA:D træning