Prisen på dit forløb

Hvad koster det?

Priser

Din pris afhænger af hvor mange gange vi skal ses og hvordan vi griber din problematik an. Den første konsultation koster altid 450,- og efter første konsultation aftaler vi hvad et relevant forløb for dig vil være.

Tilskud

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til din behandling på klinikken

Sundheds forsikring

Mange forsikringsselskaber yder tilskud. Forhør hos dit eget forsikringsselskab.